contact vestigingen inloggen

Welkom bij Tromop-Woertman Assurantiën

Tromop Woertman Assurantiën maakt onderdeel uit van de Thoma Groep en is een regisseur in financiële zaken. Dit betekent dat wij voor u het beste zoeken op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en pensioenen. Wij verheugen ons op een prettige samenwerking!

Actualiteiten

Selecteer de verzekering die bij u past

Inboedel

verzekering
meer info

Aansprakelijkheids

verzekering
meer info

Rechtsbijstand

verzekering
meer info

Zorg

verzekering
meer info
alle verzekeringen
Hoe tevreden zijn onze relaties?Jaarlijks houden wij onder 2.000 van onze relaties een tevredenheidsonderzoek.
Algemeen
9,0
Advies
9,1
Schadeafhandeling
9,2
Administratie
8,8

Adviseur aan het woord

  • Het digitale tijdperk biedt prachtige kansen. Toch nemen hierdoor ook de risico’s voor uw bedrijf toe. Denk aan het in verkeerde handen komen van klantinformatie, personeels- of betaalkaartgegevens of het onbereikbaar worden van uw netwerk of website. Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw bedrijf slachtoffer wordt van deze vorm van criminaliteit? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid? En wat doet u in geval van een calamiteit? We spraken met Danny Kappers, adviseur zakelijke relaties bij Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs.
  • Een (onder)aannemer heeft te maken met een groot aantal risico’s. Tijdens het aanbesteden en uitvoeren van een werk krijgt hij met veel zaken te maken waar hij rekening mee moet houden.Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, is er bijvoorbeeld een grote kans op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast kan de schade worden veroorzaakt door fouten van de bouwende partijen zelf - waaronder ontwerp- of constructiefouten - door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken.
  • Pensioen heeft nog nooit zoveel aandacht gehad als de laatste jaren. Dekkingsgraden, niet indexeren en pensioenverlaging komen regelmatig in het nieuws. De afgelopen jaren is ook veel gewijzigd in de pensioenregelingen. Regels zijn veranderd en de mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn beperkt. De opmerkingen die zijn gemaakt in de recent gevoerde pensioendialoog beloven nog veel meer verandering: verdere beperking van pensioenopbouw, zowel voor de DGA als voor de werknemer; verhoging van de AOW-leeftijd; individualisering van aanspraken met minder solidariteit. Dit wordt dan nog aangevuld met het neerleggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen situatie bij het individu; pensioen voor ZZP-er/zelfstandige.
© Thoma Groep 2023