contact vestigingen inloggen

Bouwsector

Een verzekeringsportefeuille dient goed in elkaar te zitten en daar leveren wij u graag het juiste gereedschap voor.

Ondernemingen zijn voortdurend in beweging

Dat weet u als geen ander. De risico’s die u als ondernemer loopt, veranderen daardoor eveneens. Uw verzekeringen veranderen niet automatisch. Daardoor kunnen er belangrijke overlappingen of hiaten ontstaan in uw risicodekking, waardoor de continuïteit van uw onderneming in gevaar kan komen.

Waar kunt u als bedrijf in de bouwsector tegen aan lopen?

Als (onder)aannemer op een contract heeft u te maken met een groot aantal risico’s die een forse impact kunnen hebben op de continuïteit van uw onderneming. Enkele voorbeelden:

  • Contractmanagement: welke eisen worden er in het bestek en contracten met (onder)aannemers gesteld met betrekking tot de CAR- en andere verzekeringen?
  • Is het wel 100% zeker dat u als onderaannemer, als het er écht op aan komt, voldoende bent meeverzekerd op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer?
  • Zijn materialen die u ter bewerking tijdelijk heeft overgedragen aan onderaannemers en de daarmee samenhangende transporten wel adequaat verzekerd?
  • Welke dekking heeft u exact nadat de oplevering heeft plaatsgevonden en hoe lang?

Kosteloos

Wij bieden u graag kosteloos onze risico-inventarisatie aan. In eerste instantie vragen wij een uurtje van uw tijd. Bijkomend voordeel is dat onze ervaring leert dat deze risico-inventarisatie tot aanzienlijke kostenbesparingen heeft geleid bij uw collega-bedrijven.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024